அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
பட்டுக்கோட்டை அழகிரி நினைவு விழாவில்
– 1957