அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
சென்னை வழக்குரைஞர் சங்கம் (Bar Council)
– ஆங்கில உரை