அறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்
கலைவாணர் சிலை திறப்பு
(அண்ணாவின் கடைசி சொற்பொழிவு)