1960 - 1969

பாகம் - 5

முதல்வர் - 1968
நாகேஸ்வர் ராவ்
சிவாஜி கனேசன்
ஜெயலலிதா - 1968
குட்டி பத்மினி
பரிசு வழங்குதல் - கே.ஆர்.விஜயா
1968
1968
1968
ஜெமினி கணேசன் - சாவித்திரி
பெரியாருடன்
1968
படியரிசி திட்டம் - மதியழகன்