1950 - 1959
1952
சந்திரமோகன் நாடகம் அண்ணா,
சிவாஜியாக ஈ.வெ.கி.சம்பத்

குடும்பம் - 1950 - நாகரத்தினம், அண்ணா, பங்காரு, இராசாமணி, இராணி, சௌத்திரி, கௌதமன், பரிமளம், இளங்கோவன், இராசேந்திரன்

முதல் மாநில மாநாடு - 1951
1951
நாடகம் தலைமை
1955
நண்பர்களுடன்
சந்திரமோகன்
குடும்பம், நண்பர்கள்
கைத்தறி துணி விற்றல் - 1953
       
தண்டாலம் மாநாடு - 1957
தண்டாலம் மாநாடு - 1957
1956
அண்ணா - மதியழகன் - 1957
மகளிர் மன்றம் - 1957
மதியழகன், அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்
கலைஞர், ப.வு.சண்முகம், கே.ஆர்.இராமசாமி, மன்னை நாராயனசாமி, அ.க.தங்கவேலர்
அண்ணா, பரிமளம்,
இராசகோபால், மதியழகன்
 
       
வடநாடு பயணம் - 1959
பரிமளம் திருமணம்
திருமணம் தலைமை என்.வி.நடராசன், டி.எம்.பார்த்தசாரதி
வடநாடு பயணம் - 1959
தாஜ்மகாலில்
எம்.ஜி.ஆர்., கலைஞர், பி,எஸ்.வீரப்பா, ஜூபிடர் சோமு.
இராணி - அண்ணா
அண்ணா - எஸ்.எஸ்.பி.லிங்கம் - 1957
கலைஞர் - அண்ணா
அண்ணா - எஸ்.எஸ்.இராசேந்திரன் - 1958
அண்ணா - ஈ.வெ.கி.சம்பத் - 1959
அண்ணா - என்.வி.என்.நடராசன்
அண்ணா - அண்ணி
     
 

அண்ணா - பரிமளம் - 1959
வீரவாள் பரிசு - 1957

எம்.ஜி.ஆர். வீட்டுத் திருமணம் - தலைமை - 1958

தில்லி - 1959
எம்.ஜி.ஆர். வீட்டுத் திருமணம் - தலைமை - 1958