பாராளுமன்றம்

 
பொருள்
காலம்
நிலை
1 Anna's Speech in Rajya Sabha (நாடாளுமன்றத்தில் அறிஞர் அண்ணா) 1-May-62 விரைவில்
2 Launching the Offensive Apr-62  
3 Quo Vadis Jun-62  
4 Let us March as One People Nov-62  
5 மாநிலங்கள் அவையில் - 12.11.62 12-Nov-62 விரைவில்
6 சீன ஆக்கிரமிப்புப் பற்றிய விவாதம் - 12.11.62 12-Nov-62 விரைவில்
7 பிரிவினைத் தடை மசோதா பற்றி அண்ணா 25-Jan-63 விரைவில்
8 CARRY ON! BUT REMEMBER....!! 25-Jan-63 விரைவில்
9 மாநிலங்கள் அவையில் பிரிவினைத் தடைசட்ட மசோதா விவாதம் - 25.1.63 25-Jan-63 விரைவில்
10 An Appeal to Conscience May-63  
11 Call my State Tamil Nadu May-63  
12 Resisting the Hindi Menace May-63  
13 இந்தித் திணிப்பை எதிர்த்து அண்ணா 25-Aug-63 விரைவில்
14 Secession and Sovereignty Dec-63  
15 Debacle on the Food Front Sep-64  
16 A Stateless people Dec-64 விரைவில்
17 Unity or Uniformity Mar-65  
18 ஆட்சி மொழிப் பிரச்சினை 4-Mar-65 விரைவில்
19 ஆட்சி மொழி பிரச்சினை 4-Mar-65 விரைவில்
20 Reappraisal of Foreign Policy Nov-65 விரைவில்
21 Stock Taking Feb-66  
22 ஆளுங்கட்சிக்கு அறைகூவல் 23-Feb-66 விரைவில்
23 ஆளுங்கட்சிக்கு அறைகூவல் 23-Feb-66  
24 Colossal taxation and Meagre Returns Apr-66  
25 டெல்லியில் அண்ணாவின் முதல் முழுக்கம் -  
26 இராஜ்யசபையில் அண்ணா -  
27 A Thought Provoking Speech ????? விரைவில்
28      
29      
30