பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள்

 
பொருள்
காலம்
நிலை
1 தீ பரவட்டும - 1 19-Feb-43 விரைவில்
2 தீ பரவட்டும - 2 14-Mar-43 விரைவில்
3 ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே 20-Sep-45 விரைவில்
4 நிலையும் நினைப்பும் 23-Sep-47 விரைவில்
5 பொருள் 21-Sep-48 விரைவில்
6 சொல்லும் பயனும் 9-Aug-51 விரைவில்
7 சூழ்நிலை 9-Feb-52  
8 பொங்கல் திருநாள் 31-Dec-58  
9 பொறுப்புடன் நடப்பது கோழைத்தனமல்ல 4-Mar-59  
10 சாதி எண்ணம் எங்கிருந்தாலும் அதைக் கெல்லி எடுக்க வேண்டும் 9-Mar-59  
11 கல்வி வளர 22-Feb-60  
12 ஆட்சிமொழி இந்தியானால் அடிமையாவோம் நாம் 1963-1964 விரைவில்
13 தனியார் கல்விப் பணி 1967 விரைவில்
14 பழையன கழிதல் புதியன கைக்கொள்ளுதல் 1967 விரைவில்
15 மாணவர்களும் சமுதாயமும் 1967 விரைவில்
16 மொழிப் பிரச்சினையும் மாணவர்களும் 1967 விரைவில்
17 சமூகப்பணிக் கல்லூரிப் பட்டமளிப்பு விழாவில் 20-Apr-67 விரைவில்
18 ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி புத்தாண்டு விழாவில் 25-Apr-67 விரைவில்
19 சென்னை இராயபுரம் பனைமரத் தொட்டி மாநகராட்சி உயர் துவக்கப் பள்ளியில் 15-Jun-67 விரைவில்
20 தமிழ் உமது முரசு ஆகட்டும் 7-Sep-67 விரைவில்
21 ANNAMALAI CONVOCATION ADDRESSS 18-Nov-67 விரைவில்
22 அண்ணாமலைப் பேருரை 18-Nov-67 விரைவில்
23 சென்னை மாநிலக் கல்லூரி மாணவர்களிடையே 24-Nov-67 விரைவில்
24 சங்கரலிங்க நாடார் பள்ளி திறப்பு விழா 12-Dec-67 விரைவில
25 எங்கிருந்தாலும் ஆற்றுக சமூகப் பணி - READY
26 நாடும் ஏடும் - READY
27      
28      
29      
30