1960 - 1969
பாகம் - 10

செவிலியர், ராசாராம், செழியன்,
மருத்துவர் சதாசிவம்
அமெரிக்காவில் செழியன், இராணி,
பரிமளம், இராசாசாம் - 1968
அமெரிக்க மருத்துவ மனையில் இந்திரா காந்தி- 1968
குடும்பம் - பேரிழப்பு - 1969
பெரியார், கலைஞர்
பேரிழப்பு
பேரிழப்பு
அன்னை பங்காரம்மாள், எம்.ஜி.ஆர்.
அண்ணாவின் இறுதிப் பயணம் - 1969
அண்ணாவின் இறுதிப் பயணம் - 1969
அண்ணாவின் இறுதிப் பயணம் - 1969
அண்ணாவின் இறுதிப் பயணம் - 1969
அண்ணாவின் இறுதிப் பயணம் - 1969

அண்ணாவின் இறுதி ஊர்வலம்-
உலக சாதனை படைத்த
மக்கள் கூட்டம்

இராசேந்திரன், கௌதமன், சவான்
கடற்படை - இறதி மரியாதை
சரோசா, இராணி, விஜயா
உஜ்ஜல் சிங், சவான், ம.பொ.சிவஞானம்
மன்னை நாராயணசாமி, சி.சுப்பிரமணியம், நம்பூத்ரி பாட், என்.வி.நடராசன், நாஞ்சில் மனோகரன், உஜ்ஜல் சிங், சவான், ம.பொ.சிவஞானம், பக்தவச்சலம், நந்தா.
இராணி அம்மையார், சரோசா
 
முப்படையினர், நாவலர், மதியழகன்,
பரிமளம், உஜ்ஜல் சிங், சத்யவாணிமுத்து
அண்ணா நினைவிடம்
அண்ணா நினைவிடம்
முதல்வர் கலைஞர், நாவலர், என்.வி.நடராசன், மதியழகன்.
அண்ணாவுக்கு அஞ்சலி
- பிரதமர் இந்திரா காந்தி
இந்திரா காந்தி - கடிதம்
அஞ்சல்தலை