1960 - 1969
பாகம் - 9

அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்புதல் - 1968
அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்புதல் - 1968
சிகிச்சைக்கு பின்பு - 1968
சிகிச்சைக்கு பின்பு - 1968
டாக்டர் பட்டம் - அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
பெயரனுடன் - 1968
வி.வி.கிரி., ஆர்.வெங்கட்ராமன் - பொருட்காட்சி - 1968
யேல் பல்கலைக்கழகம்
கலைவாணர் சிலை திறப்பு
அண்ணா அறுபது - 1969
பெரியாருக்கு கடிதம்
அமெரிக்க சிகிச்சைக்குப் பிறகு சென்னை திரும்புதல் - 1968
நாவலர், பேராசிரியர் - 1968நாவலர், பேராசிரியர் - 1968
பக்தவச்சலத்துடன்