1960 - 1969
பாகம் - 8

மாவட்ட ஆட்சியருடன் - 1968
கலைஞர், மதியழகன், சத்யவாணிமுத்து, கோவிந்தசாமி
போப்பாண்டவருடன் - 1968
லண்டனில்
அமெரிக்காவில் - 1968
மால்கம் ஆதி சேஷய்யா
அமெரிக்கா வாழ் தமிழர்களுடன் - 1968
யேல் பல்கலைக் கழகத்தில்
அமெரிக்காவில் - 1968
ஊதாண்ட். ஜி. பார்த்தசாரதி, சி.ஆர்.நரசிம்மன்
அமெரிக்கப் பயணம் - 1968
அமெரிக்கப் பயணம் - 1968
லண்டன்-பி.பி.சி.
பத்திரிகைப் பேட்டி - 1968
லண்டன்-பி.பி.சி.
பத்திரிகைப் பேட்டி - 1968
லண்டன்-பி.பி.சி.
பத்திரிகைப் பேட்டி - 1968
அமெரிக்கப் பயணம் - 1968
அமெரிக்கப் பயணம் - 1968
யேல்-பேட்டி - 1968
யேல்-பேட்டி - 1968
கலைஞர், நாவலர், அண்ணா - 1968