1960 - 1969
பாகம் - 7

ஆந்திர முதல்வர் பிரம்மானந்த ரெட்டி - 1968
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
ஜி.டி.நாயுடு - 1968
கலைஞர் கருணாநிதி - குடியரசு தலைவர்
வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுடன் - 1968
கரன்சிங்
சவான் - 1968
ஜாகீர் உசேன்
சத்யவாணி முத்து - 1968
பி. டி. இராசன்
பத்திரிகையாளருடன் - 1968
வெளிநாடு பயணம்
ஊட்டி மலர் கண்காட்சி - 1968
இராணி அண்ணா - 1968
வெளிநாடு பயணம்