1960 - 1969
பாகம் - 2

மகன்கள் - பரிமளம், இளங்கோவன் திருமணம் - 1963
மகன்கள் - பரிமளம், இளங்கோவன் திருமணம் - 1963
கொடைக்கானலில் - அண்ணா, பரிமளம்
மகன்கள் - பரிமளம், இளங்கோவன் திருமணம் - 1963
மகன் பரிமளம் நிச்சயம் - 1963
 
அண்ணா வரைந்த படங்கள்
மகன் - கௌதமன்
பெயரன் மலர்வண்ணன்
 
அண்ணா வரைந்த படங்கள்
கே.பி.சுந்தரம், டி.கே.பொன்னுவேல், டி.எம்.பார்த்தசாரதி, வெங்கா
 
தி.மு.க. மாநில மாநாடு - சென்னை - 1960