அறிஞர் அண்ணாவின் கவிதைகள்

 
பொருள்
காலம்
இதழ்
1 காங்கிரஸ் ஊழல் 9-Dec-37 விடுதலை
2 கோச்சு வண்டிக் கும்பி 14-May-39 குடியரசு
3 கல்கத்தா கலக்கம் 28-May-39 குடியரசு
4 போர் முரசு கொட்டுவீர் 26-Jun-40 திராவிடநாடு
5 வெள்ளி முளைக்குது 15-Jul-40 விடுதலை
6 புதுப்போர் ஆரம்பம் 21-Jun-42 திராவிடநாடு
7 சூரிய குட்டியைத் தேடிய மாப்பிள்ளை 30-Aug-42 திராவிடநாடு
8 சீறிடும் சிட்டு 10-Oct-42 திராவிடநாடு
9 நீ, என்னடி கண்டாய் 29-Aug-43 திராவிடநாடு
10 தேயிலைத் தொட்டத்திலே 5-Sep-43 திராவிடநாடு
11 ஆரிய மாயை போற்றி 3-Oct-43 திராவிடநாடு
12 வேண்டும் விடுதலை 1945 அண்ணாவின் குறிப்பேடு
13 காந்தி பனிரெண்டு 27-Jan-46 திராவிடநாடு
14 10-Feb-46 திராவிடநாடு
15 இன்பம் காண! 7-Nov-46 திராவிடநாடு
16 இளமையில் முதுமை 25-Jan-48 திராவிடநாடு
17 பறந்தது ஒரு புறா 5-Sep-48 திராவிடநாடு
18 ஓடின் போற்றி 1949 திராவிடநாடு
19 தமிழ் இசை 13-Jan-49 திராவிடநாடு
20 ஜுவஸ் போற்றி 21-Aug-49 திராவிடநாடு
21 ஜுவசின் திருக்கல்யாண குணம் 21-Aug-49 திராவிடநாடு
22 தார் தேவன் போற்றி 25-Sep-49 திராவிடநாடு
23 ஒரே நிலவு 29-Apr-51 திராவிடநாடு
24 தேம்புகின்றேன் 18-Jul-54 திராவிடநாடு
25 தேவதை போற்றி 18-Jul-54 திராவிடநாடு
26 வண்டு கண்டேன் பொங்கல்:1955 திராவிடநாடு
27 மனிதன் 12-Jun-55 திராவிடநாடு
28 கொலைகாரன் கோட்ஸே 1956 திராவிடநாடு
29 தம்பி! அடித்தாலும் அணைத்தாலும் 5-Aug-56 திராவிடநாடு
30 வீட்டு விளக்கு! 6-Jan-57 திராவிடநாடு
31 இனியன இனி பல! 28-Jul-57 திராவிடநாடு
32 பொங்கல் வாழ்த்து 1961 திராவிடநாடு
33 மூதறிஞர் மூவர் 14-Jan-61  
34 நானே தலைவன் 4-Jun-61  
35 தீக்குரல் 4-Jun-61 திராவிடநாடு
36 திரும்பிப் பார்! 4-Jun-61 திராவிடநாடு
37 திருவிடத்தை அமைப்போம் 11-Jun-61 திராவிடநாடு
38 குன்றம் பல சென்றிருந்தேன் 29-Oct-61 திராவிடநாடு
39 உணர்வீர்! 19-Nov-61 திராவிடநாடு
40 தீமைகள் பொடிபட! 24-Nov-61 திராவிடநாடு
41 கற்பனையூர்; ஆனால் கருத்தூர் காட்சி 26-Nov-61 திராவிடநாடு
42 காத்திருந்தேன் 26-Nov-61  
43 தீமைகளை ஒழித்துக்கட்ட! 3-Dec-61 திராவிடநாடு
44 நசுக்கிவிட்டால்! 3-Dec-61 திராவிடநாடு
45 வேலப்பனும் வீரப்பனும்! 10-Dec-61 திராவிடநாடு
46 எதிர் கால நிலைமை 24-Dec-61 திராவிடநாடு
47 பொங்கல் வாழ்த்து 1963 திராவிடன்
48 பொங்கல் வாழ்த்து 1963 திராவிடநாடு
49 புத்தியில்லா உலகமிது 14-Jan-63 திராவிடநாடு
50 இதழ் வாழ்த்து 16-Jan-63 தென்னகம்
51 பிடிபட்டான் 1964 விடுதலை
52 நச்சரவு வளர்க்கின்றார் 23-Aug-64 காஞ்சி
53 அவனா இவனா அறிவாளி 30-Aug-64 காஞ்சி
54 கதரின் மகிமை 6-Sep-64 காஞ்சி
55 நிறவெறியர் விரும்புவது 27-Sep-64 காஞ்சி
56 காடுடையார் பொங்கல்:1965 காஞ்சி
57 பொற்காலம் காண பொங்கல்:1965 காஞ்சி
58 கடவுள் எங்கே? 1965 காஞ்சி
59 வழிபாடு 1965 காஞ்சி
60 குறைகேளாய் 1965 காஞ்சி
61 இவர்களைப் பாருங்கள் 1965 காஞ்சி
62 நீங்கள் படைத்த ஏழை 1965 காஞ்சி
63 பேசுகிறார்; ஏசுபிரான் 1965 காஞ்சி
64 உடையார் ஓலம்! 1965 காஞ்சி
65 வண்டிக்காரன் மகன் 1965 காஞ்சி
66 வேட்பாளர் வருகின்றார் 14-Jan-65 காஞ்சி
67 கோபம் 18-Apr-65 காஞ்சி
68 விழிப்புற்ற பாட்டாளி 6-Jun-65 காஞ்சி
69 விடுதலை 1966 காஞ்சி
70 மலர்மணம் 11-Sep-66 காஞ்சி
71 நடைச்சித்திரம் 1968 அண்ணாமலைப் பேருரை
72 எனது கருத்தோட்டம் 1968 அண்ணாமலைப் பேருரை
73 தம்பி கேள் 1969  
74 புண்ணியநாடு சோவியத் வெற்றி மலர் திராவிடநாடு
75 மனித மேம்பாடு துண்டுத் தாளில்  
76 கடைசிச் சின்னம்